Archive for June, 2014

09.05.22.

#2

Vienas svarbiausių, bet ir bene sunkiausiai pasiekiamų dalykų šokyje yra savitas stilius. O pagal jį šokėjus būtų galima skirstyti į kelias grupes: vienuose iš jų įžvelgiamas jų…